Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Viky Star jpg Lres M3.jpg

Welkom


het Concept

Het verhaal van een meisje en haar pop

Vicky Star ontwerpt accessoires voor meisjes en hun poppen.

Het merk omvat een reeks handtassen, zakken, rugzak, sjaaltjes. Ons objectief is om het kind aan zijn verbeelding over te laten. Kinderen doen heel graag hun ouders na. De meeste meisjes kijken op naar hun mama en dikwijls spelen ze met hun handtassen, sjaals en andere accessoires. 

Dankzij Vicky Star zullen ze prachtige artikelen hebben, volledig aangepast en bedacht voor hen, alsook de kleinere versie voor hun poppen.

Onze producten zijn hedendaags en speels.